ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

themomonosi domatos

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ( Με ασφαλτόπανο και θερμομονωτικές πλάκες POLYTILE ) Η παραπάνω κατασκευή τοποθετήθηκε  στην εκάλη σε δώμα επιφάνειας 120 m2. To ασφαλτόπανο που εφαρμόσαμε  για την στεγανοποίηση της επιφάνειας είναι  ελαστομερούς βασεως  SBS αντοχής στο ψύχος -20 με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας  συνολικού βάρους 5.0kg/m2. Η θερμομονωτικές πλάκες είναι συνολικού πάχους 7 cm , εκ των οποίων τα 5 cm είναι εξηλασμένη πολυστερίνη DOW και τα 2 cm ρητινούχο κονίαμα. Το κόστος υλικών και εργασίας για μια τέτοια κατασκευή ανέρχεται περιπου στα 40 €/m2 … [Read more...]

ΕΦΑΡΜΟΣΑΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

asfaltopano

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ  ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 130 m2  ΣΤ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Για την  σταθεροποίηση της επιφάνειας και την ενίσχυση της πρόσφυσης εφαρμόσαμε ασφαλτικό βερνίκη AREXOL-LAC σε δύο στρώσεις. Κατόπιν τοποθετήσαμε με το φλόγιστρο ασφαλτόπανο με επικάλυψη γκριζιπράσινης ορυκτής ψηφίδας  τύπου APP 4.5 KG/M2 αντοχής στο ψύχος -10 βαθμούς. Τό έργο ολοκληρώθηκε  τον Μάρτιο 2014 σε τρείς εργάσιμες ημέρες  , σε σχετικά χαμηλό κόστος . … [Read more...]