ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

steganosi ypogeiou

Στεγάνωση υπογείου και πως να αποφύγετε ανεπιθύμητες υγρασίες.

Όλο και συχνότερα πλέον χρησιμοποιούμε τα υπόγεια των σπιτιών μας ως χώρους διαβίωσης (γραφεία, play room, αποθηκευτικοί χώροι κ.α.) Τα υπόγεια ενός κτιρίου είναι εκτεθειμένα σε συνθήκες υγρασίας λόγω της επαφής των δομικών στοιχείων με το έδαφος. Το πρόβλημα εντείνετε όταν κάτω από το σπίτι υπάρχουν στάσιμα ή τρεχούμενα νερά, όταν το έδαφος δεν αποστραγγίζετε σωστά ή όταν το σπίτι σας βρίσκετε εντός λεκανοπέδιου.
Η στεγάνωση υπογείου βοηθάει στο να αποφύγουμε την εισροή υδάτων καθώς και υγρασιών ή μούχλας στο υπόγειο του σπιτιού μας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υγρασίας των υπογείων γίνεται συνήθως κατά το στάδιο κατασκευής και θεμελίωσης του κτιρίου με εφαρμογές υγρομόνωσης και αποστράγγισης τόσο στους τοίχους όσο και στο δάπεδο του υπογείου.
Είναι επίσης δυνατή και η αντιμετώπιση της υγρασίας κατόπιν της ολοκλήρωσης του κτιρίου αλλά με μεγαλύτερο συνήθως κόστος και βαθμό δυσκολίας.

Ανάλογα με τα δομικά στοιχεία της κατασκευής και τον όγκο υδάτων και υγρασίας του εδάφους επιλέγουμε και τα ανάλογα υλικά και μέθοδο εφαρμογής τους όπως:

Τρόποι για την στεγάνωση υπογείου κατά την κατασκευή.

1. Με στεγανωτικά πρόσμικτα χημικά που προσθέτουμε στο μπετόν κατά την σκυροδέτηση.

2. Με στεγανοποίηση των τοιχείων του υπογείου με επαλειφόμενα και επισκευαστικά στεγανωτικά τσιμεντοειδούς ή
ασφαλτικής βάσης.
3. Με την μέθοδο της κατασκευής στεγανολεκάνης με συνθετικές μεμβράνες PVC ή TPO.
4. Mε σύστημα αποστράγγισης των υπογείων υδάτων με σωλήνες και μεμβράνες αποστράγγισης.
5. Με χρήση waterstops στους αρμούς διακοπής εργασίας της σκυροδέτησης.
6. Με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.

Τρόποι στεγάνωσης σε υφιστάμενα υπόγεια.

1. Με ταχύπηκτα και επισκευαστικά κονιάματα από την εσωτερική πλευρά των τοιχείων
2. Με τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά
3. Με ειδικές ρητίνες σφράγισης και εγχυσης.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την στεγάνωση υπογείου είμαστε στην διάθεση σας να σας απαντήσουμε τηλεφωνικά ή με online chat από το help desk της εταιρείας μας.