ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
( Με ασφαλτόπανο και θερμομονωτικές πλάκες POLYTILE )
Η παραπάνω κατασκευή τοποθετήθηκε  στην εκάλη σε δώμα επιφάνειας 120 m2. To ασφαλτόπανο που εφαρμόσαμε  για την στεγανοποίηση της επιφάνειας είναι  ελαστομερούς βασεως  SBS αντοχής στο ψύχος -20
με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας  συνολικού βάρους 5.0kg/m2. Η θερμομονωτικές πλάκες είναι συνολικού πάχους 7 cm , εκ των οποίων τα 5 cm είναι εξηλασμένη πολυστερίνη DOW και τα 2 cm ρητινούχο κονίαμα.
Το κόστος υλικών και εργασίας για μια τέτοια κατασκευή ανέρχεται περιπου στα 40 €/m2

themomonosi domatos