ΕΦΑΡΜΟΣΑΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ  ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 130 m2  ΣΤ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

Για την  σταθεροποίηση της επιφάνειας και την ενίσχυση της πρόσφυσης εφαρμόσαμε ασφαλτικό βερνίκη AREXOL-LAC σε δύο στρώσεις.
Κατόπιν τοποθετήσαμε με το φλόγιστρο ασφαλτόπανο με επικάλυψη γκριζιπράσινης ορυκτής ψηφίδας  τύπου APP 4.5 KG/M2 αντοχής στο ψύχος -10 βαθμούς.
Τό έργο ολοκληρώθηκε  τον Μάρτιο 2014 σε τρείς εργάσιμες ημέρες  , σε σχετικά χαμηλό κόστος .

asfaltopano