Προστατεύουμε το οπλισμένο σκυρόδεμα από την διάβρωση.

kerakoll

H διάβρωση του σιδήρου του οπλισμού του σκυροδέματος είναι σοβαρό πρόβλημα το οποίο απειλεί την ασφάλεια και την καταλληλότητα των κατασκευών.
Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλήματα διάβρωσης σε
οπλισμένο σκυρόδεμα επέβαλαν την κατεδάφιση του κτιρίου λόγω του υψηλού κόστους αλλά και της δυσκολίας απομάκρυνσης των διαβρωμένων στοιχείων.

Γι” αυτό τον λόγο, όταν παρατηρήσετε ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να επισκευάσουμε την ρηγμάτωση ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση του μεταλλικού οπλισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας τεχνικός μας θα σας επισκεφθεί για να σας δώσει λύσεις στο πρόβλημα.

(Πηγή φωτογραφίας: facebook.com/kerakoll)