Εμφανίστηκε μούχλα στο σπίτι σας?

mouxlaΗ υγρασία και η μούχλα είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σπίτια με αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία μας.
Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.
Αφού καλέσετε το εξειδικευμενο συνεργείο μας, θα αναζητήσουμε την αιτία που την προκαλεί π.χ. είσοδος νερού από υπόγειο ή τοίχους, διαρροές σωληνώσεων κ.τ.λ.
Στην συνέχεια θα προτήνουμε την πιο ενδεδειγμένη τεχνικά λύση και με την σύμφωνη γνώμη σας θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης.

Αυτές οι λύσεις μπορεί να είναι:
A) Χρήση υψηλής ποιότητας αντιμουχλικών χρωμάτων.
Β) Χρήση ισχυρών πιστοποιημένων στεγανωτικών και θερμομονωτικών & ανακλαστικών βαφών εξωτερικής χρήσης.
Γ) Χρήση εσωτερικής Θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη μικρού πάχους – Σύστημα Depron / N-Thermon.
Δ) Χρήση εσωτερική Θερμομονωσης με γραφιτούχα διογκομένη πολυστερίνη με έτοιμη επένδυση γυψοσανίδας.
Ε) Χρήση πρόσμικτου νανοτεχνολογίας και μικροτεχνολογίας για θερμομόνωση και αδιαβροχοποίηση οποιουδήποτε υδατικού, ακρυλικού χρώματος.
ΣΤ) Χρήση πιστοποιημένης θερμομονωτικής αντισυμπυκνωτικής βαφής τοιχίων, κατάλληλης για εσωτερικές εφαρμογές που εμποδίζει και την ανάπτυξη μούχλας.